Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.10.2020 21:25 (Üye) Soru : Merhaba, Pandemi sürecinin başlangıcıyla 65 yaş üstü olan ve kronik rahatsızlığı bulunan bir personeli ücretsiz izine ayırdık. Sürecin sonunda da kendisini, tazminatını vererek iş akdini sonlandıracağız. Tazminat hesaplarken ücretsiz izne çıkartılan tarihi mi baz alacağız, yoksa iş akdini sonlandıracağımız tarihi mi? Ayrıca ihbar tazminatı da hesaplanacak mı? Bilgi verirseniz müteşekkir olurum. Hayırlı çalışmalar.

Cevap : İşçinin zorlayıcı nedenlerle hizmet sözleşmesinin askıya alındığı bu dönemde tazminat hesabı; Kısa çalışma uygulanan günlerde ise iş sözleşmesi askıya alınır. Yargıtay (9. H.D. Esas No: 2005/16932, Karar No: 2005/31926 sayılı karar) kararlarına göre kıdem tazminatının, iş sözleşmesinin askıya alınmasından önce hak kazanılan son ücret üzerinden hesaplanması gerekir. denilmektedir. Bu kişilerde fesih yasağı kapsamında bulunmaktadırlar. İş kanunu’nda emekli çalışanların hakları kısıtlanmamıştır. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler ile diğer çalışanlar arasında bir fark bulunmuyor. Kıdem, İhbar, yıllık izin hakları emekli olduktan sonrası için de aynıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.