Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.10.2020 11:45 (Üye) Soru : Değerli danışman, Bir mükellefim 02/09/2020 mükellefiyetsiz şube açılışında bulundu.07/10/2020 tarihinde de ekonomik nedenlerden ötürü bu şubeyi kapatmak istedi. Sorum şu bu süre zarfında yoklama memuru gelmediği için şube açılışı vergi dairesi tarafından yapılmadı, ancak iş yeri ile ilgili kira ödemesini yaptı bu durumda açılmayan şube nedeniyle stopaj doğar mı, doğarsa gider kullanılabilir mi? Teşekkürler.

Cevap : Kira ödemesi yapılmış ise GV stopajı yapılır. MUHSGK Beyannamesi verilir.hesaplanan vergi ödenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.