Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.10.2020 11:44 (Üye) Soru : Sayın Yetkili bir personelimiz iş akdini 26.09.2020 itibariyle İş Kanununun 24.maddesinin 1 ve 2 .bentleri gereğince haklı nedenle derhal (bildirimsiz olarak) feshetmiş bulunmaktadır. Ancak şirketimiz bu sebebi kabul etmediğinden; ihtara karşılık ihbar süresini ödemesi veya çalışması yönünde ihtarnameye cevap vermiştir. İlgili durumda işten çıkış kodumuz ne olmalıdır. Saygılarımla

Cevap : İşçinin ihtarnamesinde belirtilen nedenlere karşı tezinizi şçi tarafından kabulü halinde istifa ya da 25/II ye göre bir nedenle çıkış söz konusu olacaktır.. Ya da devamsızlık nedeniyle işe gelmeme kodu kullanılmalıdır Bu tamamen işçiye göndermiş olduğunuz ihtarda belirttiğiniz nedene bağlıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.