Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.10.2020 11:09 (Üye) Soru : Tüzel ve şahış ortaklıkları olan bir kaç şirketimiz tarafımıza geçici ilmühaber kararı almak isteğini bildirmiş olup bu konu ile ilgili hangi hazırlıkları yapmamız gerektiği konusunda desteklerini arz ederim. ( Karar şablonu,Noter,Ticaret Odası, Banka süreçleri Vs )

Cevap : şirketlerde hisse senetleri çıkarılmış ise ilmühaberde düzenlenebilir yada senetler ciro edilrek verilebilir, nama yazılı hisse senedi bastırılması tescile tabi değil YK bir karar alır kupürleri ve miktarı belirleyen senetler bastırılıp ortaklara verilebilir yada şirket kasasında muhafaza edilebilir. Hamiline hisse senetlerinin basımı için YK kararı tescil ve ilana tabidir, karar örnekleri maalesef bulunmamakta olup şirketlere göre değişkenlik gösterebiliyor, hisse senetlerinin bastırılmasında banka tarafında yapılacak işlem bulunmamaktadır. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.