Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.10.2020 12:21 (Üye) Soru : Sayın Danışman merhaba, Döviz cinsinden işyeri kira sözleşmelerinin iptali (TL ye çevrilmesi) 2 yıllık süre için mi geçerliydi. Bu yıl yurtiçinde bulunan ofis sahibine iş yeri kiramızı döviz cinsinden ödeyebiliyor muyuz? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Türk Parası Kıymeti Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasında Dair Karar ile “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.” https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913-7.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.