Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.10.2020 12:25 (Üye) Soru : Sayın Danışman merhaba, 2015 yılı için KDV matrah artırımında bulunan mükellefime 213 sayılı V.U.K nun 30/6 maddesi ile 3065 sayılı kanunun 9.maddesi uyarınca katma değer vergisi re'sen tarh edilmiş ve 213 sayılı V.U.K un 341 ve 344 maddeleri gereğince vergi cezası kesildi. Nasıl bir yol izlemeliyiz. Cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap : 1)-Yapılan tarhiyat için düzenlenen Vergi/ Ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde Vergi mahkemesinde dava açabilirsiniz 2)-Aynı sürede Uzlaşma talep edebilesiniz. 3)- VUK 376 maddeye göre cezaları indirimli ödeyebilirsiniz.,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.