Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.10.2020 11:52 (Üye) Soru : Sayın yetkili; Kindi arsası üzerinde kendi adına inşaat yapan bir şahıs iş bitirme belgesini alabilmesi için neler yapmalıdır. Saygılarımla,

Cevap : İnşaat sektörü başta olmak üzere diğer alanlarda bitirilen işlerden sonra alınan belgeye iş bitirme belgesi veya diğer adıyla iş deneyim belgesi denilmektedir. İş bitirme belgesi, yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare tarafından düzenlenip verilmektedir. İş sahibi eğer gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi ise ve yapılan iş belediye sınırları içerisinde bulunuyorsa iş bitirme belgesi, bağlı bulunan belediye tarafından düzenlenmektedir. Aynı tüzel kişiler işini belediye dışında bir alanda bitirmişse iş bitirme belgesi bağlı bulunulan alanın düzenlemesini Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne yaptırır. Belediye tarafından kabul görülen iş bitirme belgeleri belediye başkanı tarafından Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne bağlı alanlar ise valilik tarafından onaylanır. İş bitirme belgeleri yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel kuruluşlara taahhüt edilen işlere bağlı olarak tek bir sözleşme esaslı imzalanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.