Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.10.2020 12:05 (Üye) Soru : 2020/08.dönemi için Muhsgk düzeltmesi yapmak istiyorum. E-Beyan sistemine gönderdiğim Bildirge için “Sgk mesajı:(D) Belge Türü ve/veya Kanun numara değişikliği tanımlı değil” uyarı mesajıyla hata alıyorum. Bildirgeyi onaylayabilmek için yapılması gereken işlem hakkında bilgi ve görüşlerinizi arz ederim.

Cevap : Aylık prim ve hizmet belgelerinde kanun numarası veya belge türünün hatalı seçilmiş olduğunun anlaşılması halinde, bundan böyle işverenlerden iptal ve asıl/ek belge verilmesi istenilmeyecektir. Kanun numarası veya belge türünün hatalı seçilmiş olması halinde, kanun numarası veya belge türü hatalı seçilen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumca re’sen düzeltileceği ve fark primlerin bir aylık süre içinde ödenmesi gerektiği ekte yer alan matbu form ile 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmek suretiyle işverenlere bildirilecektir. Kanun numarası hatalı seçilmiş olması nedeniyle işverenlere gönderilecek yazının ekine hangi sigortalılar için hangi kanun numarasının hatalı seçildiğini gösteren ve İşveren İntra programlarında mevcut İŞVEREN – HATALI TEŞVİK BİLDİRİMİ SORGULAMA seçenekleri işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla alınan hata listeleri ilave edilecektir. Sözkonusu listenin alınmasından önce, hata listesinin güncel halinin alınabilmesi için işveren sistemi ana menüden 10-6-10 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen TEŞVİKLERDEN YERSİZ YARARLANMANIN GÜNCELLENMESİ seçeneği vasıtasıyla hata listesi güncellenecek ve varsa sonraki hatalı kayıtların da listeye ilave edilmesi sağlanacaktır. İşverenlere gönderilecek olan matbu yazı ekindeki liste sistemden alınmadan önce listede yer alan tarih ve saatin, güncelleme yapılan tarih ve saat ile aynı olmasına dikkat edilecektir. Aksi halde listenin döktürülmesi için tarih/saatin güncellenmesi beklenilecektir. Yapılan tebligat üzerine sözkonusu bir aylık süre içinde işverenler tarafından Kurumca yapılacak işleme itiraz edilmesi halinde, durum Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonunca değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda itirazın reddine karar verilmesi halinde, itirazın reddedildiği hususunun 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmesinin ardından gerekli işlemler Prim Tahakkuk Servislerince (İşveren Servislerince) re’sen yapılacaktır. Dolayısıyla kanun numarasının veya belge türünün hatalı seçilmiş olması nedeniyle düzeltilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri için bundan böyle işverenlerden iptal/ek/asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi istenilmeyecektir. Bu bağlamda, sözkonusu düzeltme işlemleri sırasında işverenlerce aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmediğinden düzeltme amaçlı asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi girişleri sırasında ayrıca damga vergisi tahakkuk ettirilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.