Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.10.2020 12:53 (Üye) Soru : Hasılat usülüne geçen halk otobüsleri vasıtasını satarken KDV %18 gösterip daha sonra dolduracağı KDV 4 beyanında bu satışın % 1,5 nu KDV vergi ödemesi gerekir.Çünkü hasılat usulünde %1,5 kdv ödenmekte.Demirbaş satışındaki ödeme %1,5 OLACAK EMİN OLBİLMEK İÇİN BİLĞİ İSTİYORUM.

Cevap : Düşünceniz doğrudur. 25 nolu KDV tebliğinde aşağıdaki cümle yer almaktadır. "Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV ile 2 No.lu KDV beyannamesiyle tevkif suretiyle ödedikleri KDV ve ithal ettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla ödedikleri KDV’yi indirim konusu yapamazlar. Bu kapsamdaki mükellefler, indirilecek KDV tutarları ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV tutarlarını, işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet olarak, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla alıcılar için hesapladıkları ve düzenledikleri belgelerde gösterdikleri KDV’yi ise gelir olarak dikkate alırlar."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.