Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.10.2020 12:46 (Üye) Soru : Merhabalar 01 Nisan -31 Temmuz 2020 tarihleri arasında işyerinde kısa çalışma uygulaması mevcuttu. Ağustos döneminde 7252 Sayılı kanundan faydalanılmadı. Eylül ayı için faydalanılabilinir mi.. Eğer faydalanılırsa sona erme tarihi takip eden 3 ay süreyle destek verileceğinden sadece Eylül Ekim ayları için mi geçerli olur. Teşekkür ve saygılarımla

Cevap : Bu destekten, kapsama giren sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle her bir ay için; - Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı, - Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı, Kadar yararlanılacaktır. destek uygulamasının 1/8/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olması ve ağustaos ayında tarafınızca yararlanılmaması nedeniyle bu destekten kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla 2020/9 ve 10 aylarda/dönemlerde yararlanılabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.