Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.10.2020 10:47 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman, Şirketimiz 5018 sayılı cetvelde yer almamak ile birlikte yarıdan fazlası kamu kaynaklı kurumlara ait olduğundan dolayı belirlenmiş alıcılar arasında yer almaktadır. Özelgemiz ile sabittir. Şirketimiz doküman çeviri( tercüme hizmeti) almaktadır. Bu kapsamda tarafımıza düzenlenen serbest meslek makbuzu için KDV tevkifatı yapmamız gerekmekte midir? Gerekiyor ise hangi başlık altında tevkifata tabi tutmamız gerekmektedir. Saygılarımla,

Cevap : - Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER KDV TEVKİFAT KAPSAMINA GİRMEKTEDİR .(9/10) Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu bölüm kapsamında değerlendirilir. Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilir. Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ise KDV tevkifatına tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır. Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmet alımları da tevkifata tabidir. Ancak, yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklâm ve benzeri hizmetler danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilmez. BAHSETİĞİNİZ HİMET KDV TEVKİFATI KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.