Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.10.2020 13:54 (Üye) Soru : Azerbaycan uyruklu süreli oturma izni olan bir kişiye limited şirket kurduğumuzda veya şahıs işletmesi kurduğumuzda çalışma izin belgesi alma şartı var mıdır ?

Cevap : Her iki şekildede çalışma izni alınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, ülkemizde tesis edilecek bir yatırımın pay sahibi olabilirler. Pay sahibi olan yabancı uyrukluların fiili olarak işletmede görev almaması durumunda çalışma izni almaları zorunlu değildir. Ancak kişinin işletmede çalışması halinde çalışma izni almaları zorunludur. Aynı şekilde yabancı uyruklu kişinin şirketi temsile yetkili müdür olması durumunda çalışma izni alması zorunludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.