Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.10.2020 13:56 (Üye) Soru : oru: iyi günler mükellefimizin Bahçelievler işkura kayıtlı şube işyerinin çalışanlarını 16 nakil koduyla merkez işyerimize nakledeceğiz şube ve merkez çalışanlarımız kısa çalışma ödeneği almaktadır. Bu durumda şubeden merkeze naklettiğimiz işçilerimiz merkezden kısa çalışma alabilecekler midir merkez işyerimizin kayıtlı olduğu Bayrampaşa işkur bu konuya bize yardımcı olamadı.Konu hakkında bilgileri yok.Bu durumda ne yapmamız gerekmektedir. iyi günler diler şimdiden teşekkür ederim. Cevap:Sayın, İşçi nakillerinde kçö devam etmemektedir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Öncelikle cevabınıza teşekkür ederim, peki bu duruma göre ilgili işçiler nakil olunan merkezden ücretsiz izin destegi alabilirmi bizler nasil bir uygulama yapacağız

Cevap : 17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir. Nakdi ücret desteği, ilgililerin Kanunda sayılan diğer şartları taşımaları halinde; • 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar için, 17/4/2020-17/7/2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süreyi, • 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için, 17/4/2020-17/7/2020 tarihleri arasında işsiz olarak geçen süreyi kapsar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.