Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.10.2020 17:28 (Üye) Soru : Merhaba, Kira stopajları muhtasar beyannamede kira ödendiği zaman mı gösterilir yoksa her ay tahakkuk yapılarak, dükkan sahibine cari açarak borçlanılır ve ödeme yapılınca da carisinden düşülür. Kira ödemesi yapılmasa da muhtasar beyanda gösterilmeli midir.

Cevap : Vergi tevkifatı (stopajı ) , GVK 94. madde kapsamına giren nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen “HESABEN ÖDEME ” deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder. Her ay tahakkuk yapılması halinde Mal sahibi alacaklandırılmaktadır.Bu durumda Hesaben yapılan kesinti Muhtasar beyannamede beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.