Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.10.2020 19:14 (Üye) Soru : İyi Günler İşveren kendine ait şubesini 20.10.2020 tarihinde kapatacak.Bu şubede çalışan ve doğum izni 15.10.2020 tarihinde bitmiş olan personeli merkeze nakil olacak.merkezde yarım çalışma iznine başvurabilir mi ?Teşekkürler

Cevap : Yarım Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması, Hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması, • Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması, gerekmektedir. Şube merkez farklı sicil numaralı dosyadan takip edilmiş olsa bile: Yarım çalışma ödeneği alırken, çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin/personelin yarım çalışma ödeneği işten ayrıldığı tarih itibariyle durdurulur. Yeni bir işe girmesi, bu işyerinde yarım çalışma yapması ve İŞKUR'dan talep etmesi halinde, ödeme döneminin bittiği tarihi geçememek üzere kalan hak sahipliğinden yararlanabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.