Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.10.2020 12:09 (Üye) Soru : hazineye karşı açılan bir icra takip davasında hazine ilam vekalet ücreti ve takip vekalet ücretini davayı kaybettiğinden bu ödemeleri icra müdürlüğüne yatırıyor.1-hazine stopaj uygulayacakmı.2-bu ödemeleri alacak olan avukat kime s.meslek makbuzu düzenliyecek. 3-kdv uygulayacakmı

Cevap : Avukat düzenleyeceği e-smm için % 20 oranında GV stopajı yapılacaktır. 311 Sayılı GVK Genel Tebliğindeki hallere göre tevkifat yapılır. Söz konusu tebliği için aşağıdaki linki inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-10.htm Ayrıca makbuzda % 18 KDV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.