Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.10.2020 13:33 (Üye) Soru : Merhaba, İstifa eden bir çalışanımızı istifa tarihinden sonra da ihbar süresi kadar çalıştırmak istiyoruz ya da ihbar tazminatı ödemesini istiyoruz.Hukuki olarak ne yapmamız gerekiyor?

Cevap : Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce diğer tarafa bildirim yapılması gereken süreler İş Kanunu Md. 17’de düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. İş Kanunu’nda düzenlenen bu bildirim sürelerine uymadan işi terkeden işçi ya da aynı şekilde işçinin işine son veren işveren, bu bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarını tazminat olarak ödemek zorundadır. Fesih bildirimine ilişkin koşullara uyulmaması durumunda işçi veya işveren ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.