Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.10.2020 15:33 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışman 2020/eylül ayı muh sgk. sigortalı çalışan bilgilerinde agi kulakçığına asgari ücret eylül ayı gelir dilimindeki artıştan dolayı ilave asgari geçim indirimli tutar 220,73+25,70 =246,43 tl yazdık doğru mudur acaba tşk.

Cevap : Rakamsal doğruluğu konusunda yorum yapamayız. Ancak; Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da Ek AGİ UYGULANACAK Fark; Medeni duruma bakılmaksızın hesaplanan AGİ tutarına eklenir.(GVK MD:32) 303 Seri Nolu GVK Gn.Tb. Hükümlerine göre; Çalışanın Net ücreti, SADECE KENDİSİ İÇİN asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net asgari ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.