Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.10.2020 14:02 (Üye) Soru : Merhabalar saygıdeğer üstadlarım.Daha önce ;"Soru: Sayın Üstadlarım; İki adet ticari taksi plakalı mükellefim gerçek usulde vergilendirilrken,2018 Yılında vefat etti.Dört mirasçısı vardır.Dört mirasçısına her plakadan %25 olmak üzere trafik tescilde intikal yapıldı.Vefat eden mükellefin işletmesi mirasçıları tarafından çalıştırılmaya devam ettiriliyordu.Veraset ilamına istinaden adi ortaklık olarak mükellefiyet tesis edildi.Şu an **** Ortaklığı şeklinde devam ediyor.Ortaklar taksileri satmak istiyor ancak taksilerin defter değeri yok.Taksi plakaları ortaklar adına kayıtlı,benim sorum şu: Noterde kendi hisselerini satıp %3 harcı ödeyip,aktifte görünen araç tutarını fatura ile çıkış yapıp mükellefiyeti sonlandırabilir miyiz? Yoksa noterde yapılan satış sözleşmesi tutarında %18 kdv'li fatura mı düzenlemek gerekir? Ya da mahkeme veya takdir komisyonundan araçların bedelinin tespitini talep edip bu tutarı maliyete alabilir miyiz? Saygılarımla. Cevap:Sayın, % 3 harç ödemek sureti ve Araç için (Emsal bedel) Fatura düzenlemek sureti ile kapanış yapabilirsiniz. Mirascılar arasında uyum varsa Mahkeme ve takdir komisyonu ile işlem yapılmaz. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi" sorumu cvaplamıştınız sağolunuz.Aklıma takılan şu soru ticari araç plakası genel oranda kdv'ye tabi diye biliyorum.Bir yanlış anlamaya meydan vermemek için tekrar özür diliyerek bu konuyu son kez size arz ediyorum.Saygılarımla.

Cevap : Gerçek usulde ticari kazanç mükellefi olmanız nedeniyle tarafınızca gerçekleştirilen ve ticari kazanç hükümleri kapsamında değerlendirilen plaka satış işlemi Kanunun 1/1 inci maddesi gereğince % 18 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır. Basit usulde vergilendirilenler ise kdv hesaplanmaz İstisnadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.