Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.10.2020 10:10 (Üye) Soru : Merhabalar: Avukatlık faaliyeti icra eden mükellefimize düzenli danışmanlık verdiği şti tarafından yıllık avukatlık ücreti bedeli olarak 10.10.2020 tarihinde çek ciro edilmiştir.Çekin bankaya ibraz edileceği tarih vade 02.03.2021 dir. Bu mükellefimize ilişkin tahsilat çekin ciro edildiği 10.10.2020 tarihindemi kayıtlara gelir kaydedilmelidir. (KDV VE GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN DE) Yoksa çekin bankaya ibraz edileceği 02.03.2021 de tahsilat yapıldığındamı kayıtlara gelir olarak kaydedilecektir ? Cevap ve görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Bilindiği üzere Avukatlar Serbest meslek mensubudur.Serbest meslek erbapları hizmetleri karşılığı e-smm düzenler.Aylık olarak hizmet verilmesi halinde e-smm her ay düzenlenir (SMMM lerde olduğu gibi) Tahsilatın yapılıp, yapılmaması önemli değildir.Çekin tarihinin , tahsilinin Serbest meslek mensupları yönünden önemi yoktur. Makbuz tahsilat yapılsa da yapılmasa da her ay düzenlenecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.