Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.10.2020 10:13 (Üye) Soru : Merhabalar, Serbest meslek erbabının mülkiyetinde bulunan yerin hem işyeri hem mesken olarak kullanılması halinde amortismanın yarısı gider yazılır. Buna istinaden amortismanı gider yazabilmek için sabit kıymete dahil etmek ve bu şekilde mi gider yazmak gerekir yoksa bedel üzerinden hesaplanan tutarlar direk gider kaydı olarak vergilendirme dönemlerinde mi gider yazılmalıdır? Sabit kıymete eklenmiş ise bunun için kdv siz E–Serbest meslek makbuzu kesilerek sabit kıymetten çıkartmak mümkün müdür? Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,

Cevap : Amortisman ayrılması için G.menkul kayıtlara alınacaktır.Satış da KDV hesaplanır. e-smm fatura gibi kullanılır. Makbuzda GV stopajı yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.