Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.10.2020 13:22 (Üye) Soru : sayın daşışmanım 1.yabancı uyruklu türkmenisatan uyruklu yabancının ev hizmetlerinde çocuk bakıcısı olarak çalıştırdığımz akendisine ücret ollarak asgari ücret mi ödüyoruz 2.bu ev hizmetlerinde yaralanan yabancı 27103 ve 6111 sayılı kanun teşviklerinde faydalanabilir mi 3.isyerinde toplam 28 kişi çalışıyor 25 türk 2 geçici koruma kapsamında suriyeli işçi 1 tane daha ikamet izni olan suriyeli işe alabilir miyiz %10 sınırı aşmış olur muyuz 4.ev hizmetlerinde çalışacak kişinin sgk bildirimini nereye nasıl yapacağız 5.ev hizmetlerinde çalışana işçi için stopaj gelir versigi ödenecek mi

Cevap : Ev Hizmetlerinde çalışacak yabancılar için en az brüt asgari ücret: 2.943,00 TL 4a sigortalı olan her sigortalı şartlarına göre tüm sgk teşviklerinden yararlanması mümkündür. %10 ila bu oran tam sınırda 2,5 kiş ediyor çalıştırabileceğiniz kanaatindeyim. Ek 9 ila SGK na bir kereye mahsus olmak üzere daha sonra kolay işverenlikle ödemeerini banka aracılığıyla bildirge vermeden yapabilirsiniz. Söz konusu ödenen ücretin Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden istisna edilebilmesi için; – Hizmetin özel fertler tarafından verilmesi, – Hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan sair yerlerde verilmesi, – Çalışanların, mürebbiyelik hariç olmak üzere orta hizmetçilik, sütninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde istihdam edilmeleri, gerekmektedir. Buna göre; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemelerinin yukarıda belirtilen şartlar dâhilinde gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.