Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.10.2020 14:23 (Üye) Soru : İyi günler İSMMMO Danışma birimi Özel yurtların üye olduğu bir Sendika aidatlarını toplayamamaktadır. Sendikada bir çalışan bulunmaktadır. Bu çalışanı da işten çıkarma yasak olduğu için işten çıkaramamaktadırlar. Bu çalışanı işten çıkarmayıp işkurdan nakit destekte bulunabilir miyiz? Ücret ödemesinde zorluk çekmektedirler.(Sendika olduğu için farklı bir durum sözkonusu olur mu bilemedim)

Cevap : KÇÖ başvurusu için başvurunun 30 haziran 2020 öncesi olması gerekmektedir. Nakdi ücret desteği için başvuru yapabilirsiniz.17.04.2020 tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.