Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.10.2020 13:21 (Üye) Soru : Merhaba, Kiracı pozisyonundaki Gelir Vergisi mükellefi Avukatlık Ortaklığı, alt kiracı olarak Kurumlar Vergisi mükellefi A.Ş. firmasına ofisin bir bölümünü kiralıyor. Bu durumda makbuz düzenlemesi gerekir mi ? KDV ve stopaj olur mu ?

Cevap : Avukatların kurduğu ortaklığı vergi hukukuna göre adi ortaklık dır. SM kazancı dışında elde edecekleri Kira geliri (İŞ yeri kira geliri) GMSİ dır. Söz konusu adi ortaklığın ortakları olan Avukatlar Elde edilen Kira gelirlerini ortaklıktaki hisseleri oranında GMSİ olarak Yıllık GV beyannamelerine dahil derler .Kira için e-smm düzenlenmez KDV hesaplanmaz.Kiracı olan şirket kirayı Ortakların banka hesaplarına % 20 GV stopajı yaparak yatırır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.