Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.10.2020 17:42 (Üye) Soru : SAYIN danışmanımız, müşterimizin 7.ay bildirgesinde bir kişinin ücreti eksik bildirilmiştir.Şimdi ek bildirge vereceğiz. ek bildirge verdiğimizde geçmiş döneme borç çıkacak (tabii ki ceza da) . Bu borcu hemen ödeyeceğiz.Ancak müşterimiz aynı ayda ve 8. ,9.aylarda 27103'dan 3 personelinden teşvikli.7.aya ek bildirgeyi vermemiz teşviki bozar mı? ayrıca ceza asgari ücreti sekizde biri olarak mı kesilir.

Cevap : Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcu bulunan işverenlerin; • 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, • 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde, • 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, • 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, öngörülen indirim ve teşviklerden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.