Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.10.2020 17:45 (Üye) Soru : İş kanununa bağlı çalışanım. İş yerimden Analık iznimin bitimini takiben, önce yıllık iznimi ardından 6ay ücretsiz izni kullanma talebim oldu. Ancak tarafıma yapılan bildirimde yıllık iznimin ücretsiz izin süresinden mahsup edilerek, işe başlama süreme eklenmediğini gördüm. Dolayısıyla yıllık izin+ 6ay ücretsiz hakkım uygulanmadı sadece yıllık izinli süreyi maaş olarak aldım fakat yıllık izinlerimi kullanamamıs oldum ve mağduriyetim oluştu. Kanun açısından bu uygulama doğru mudur??

Cevap : Kanunun emredici hükmü gereği yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve işveren izin sürelerini bölemez. Ayrıca, işçinin yıllık ücretli izninde çalışması da yasaklanmıştır. Bu hükümleri beraber değerlendirdiğimizde kanun koyucunun, işçilerin bu süre içerisinde tam anlamıyla dinlenmesini amaçladığı görülür. Bu sebeple, izin süresine rastlayan bir hastalık halinde hastalık izninin süreye eklenmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.