Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.10.2020 08:40 (Üye) Soru : Sayın Danışman; Tek ortaklı Anonim Şirket ortağı 17.10.2020 tarihinde Covid-19 hastalığı sebebiyle vefat etti. Tek ortak aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ve şirketin imza yetkilisi idi. Vefat eden ortağın 3 varisi bulunuyor ve şirketin devamı konusunda hem fikirler. Veraseten dağılım yapılarak, varisler arasında yeni yönetim kurulu seçmek ve 2 imza yetkili olarak devam etmek istiyorlar. Yapılması gereken ve izlenmesi gereken yol nedir? İyi çalışmalar.

Cevap : Veraset ilamına uygun şirket ortaklık yapısı pay defterine işlenir, sonrasında genel kurul yapılarak yönetim kurulu seçimi yapılaması gerekir, ancak genel kurulu toplantıya gündemi hazırlayarak çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir, yönetim kurulu yokluğunda Asliye Ticaret mahkemesinden genel kurul toplama yetkisi alınarak yapılması gerekmektedir, ancak mahkemeye başvuru yapılmadan önce İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğü ile görüşülme yapılmasının fayda sağlayacağını değerlendiriyorum, tüm varislerin katılımı ile yapılacak toplantı için mahkeme prosedürüne gerek kalmayarak yapılacak genel kurulu kabul edebilirler, (genel kurulda en az bir YK üyesinin bulunması zorunlu olduğundan bu husus sicile sorulması gerekir, ) iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.