Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.10.2020 10:03 (Üye) Soru : Aile ve çocuk yardımlarında SGK muafiyeti-istisnası uygulaması ile ilgili kriterimiz ne olmalıdır? Aile ve Çocuk yardımı muafiyeti uygulanırken AGİ ile bağ kurulmalı mıdır? Yani çalışanın eşi bir başka işyerinde çalışıyor ise AGİ uygulanmıyor ve AGİ uygulanmadığı için Aile istisnası /indirimi tutarı kadar SGK dan muaf tutulmayacak mı? Aile yardımı da muafiyeti uygulanmamalı mıdır ? Aynı şekilde çocuk için eşlerden biri AGİ den faydalanıyorsa diğer eş AGİ den faydalanamıyor veya çocuk 18 yaşından büyükse Bu durumda faydalanmayan eş SGK daki ÇOCUK indiriminde faydalanmayacak mıdır? kriter nedir onu anlamak istiyorum. İşyerimde çalışan personelim için aile ve çocuk yardımı istisnası uygulamak için nasıl bir kriter kullanmalıyım? Kriterim personelin AGİ ye tabi olması ve olmaması mıdır başka bir kriter var mıdır bunun ile ilgili detay bilgi rica ederim.

Cevap : Aile ve çocuk yardımları için istisna uygulanıp uygulanmayacağı 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Madde 80/3-b bendinde açıkça düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.” denilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere ilgili kurumlarca belirlenen istisna tutarları dâhilinde aile ve çocuk yardımları SGK matrahından indirilebilmektedir. Çocuk Yardımı hem SGK hem de gelir vergisinden belirtilen oranlara kadar muaf tutulurken, aile yardımının sadece SGK matrahında istisnası vardır. Aile yardımı için vergi muafiyeti yalnızca kamu çalışanları için vardır. Çocuk yardımı için gelir vergisi istisnası 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/4 bendinde belirlenmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.