Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.11.2020 15:09 (Üye) Soru : MERHABALAR BİR FİRMAMIZDA İŞE GELMEYEN İŞÇİYE 3 GÜN GELMEDİĞİ İÇİN TUTANAK TUTTUK VE NOTERDEN İHTAR ÇEKTİK İHTARI ALMIŞ FAKAT BİZE DONUŞ YAPMADI BU İŞÇİ İÇİN NASIL ÇIKIŞ İŞLEMİ YAPMALIYIZ NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ

Cevap : 4857 sayılı İş Kanununun 25 II-(g) bendinde, İşçinin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi halinde işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 19. maddesine göre, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Yani iş sözleşmesini fesheden işveren uyuşmazlık çıkması halinde haklı bir nede varlığını ispatlamakla yükümlüdür. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Bildirimsiz fesih hakkını kullanan işveren haklı bir nedene dayanmalıdır. Aksi halde, işveren açısından ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, eşit davranma borcuna aykırılık tazminat ve yine taraflar arasında öngörülmüşse, cezai şart ve iş güvencesi tazminatı gibi yükümlülüklerin biri ya da bir kaçının ödenmesi gerekebilecektir. Öğrenme gününden başlayarak altı iş günü ve olaydan itibaren bir yıl geçmesi halinde hak düşürücü sürenin uygulanmayacağı belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.