Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.10.2020 09:31 (Üye) Soru : Üstat Merhaba, Ana faaliyet konumuz olan satışlardan doğan ticari alacağımızın tahsil edemeyeceğimizi düşünüyoruz. Noter'den ihtar göndermeden veya dava konusu olmadan yönetim kararı ile doğrudan gider yazıp (659 hesap ya da 689 hesap vasıtası ile) alacağımızı kayıtlarımızdan silebilme hakkımız var mı? 120 hesaptaki yazılı bedel 70.000 TL ve tek bir faturadan oluşmaktadır. Teşekkürker,

Cevap : Doğrudan gider yazılmaz. Şüpheli alacak karşılığı ayrılır. Dava veya icra olmadan ayrılacak karşılık Dava masrafından az olması halinde olur. Bahsettiğiniz rakam için doğrudan karşılık ayrılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.