Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.10.2020 13:05 (Üye) Soru : Merhaba , Ortaklara olan borcun sermayeye ilave tespit raporunu hazırlıyorum. Öz varlık hesaplaması bölümünde öz varlıklar toplamı geçmiş yıl zararlarından dolayı eksi bakiyeye düşüyor. Yani ödenmiş sermaye ve geçmiş yıl karlarının toplamı geçmiş yıl zararlarından daha düşük çıkıyor. Bu şekilde şirketin sermayesi öz varlığı içindeki değerini korumuştur maddesine uyuyormu ?Raporun oluşturulması ve oda tarafından kabul edilmesinde bu maddeyi yazmak şartmı ?

Cevap : Ödenmiş olan eski sermaye özvarlık içinde yarısı veya daha fazlasının korunuyor olması gerekir, özvarlık sonucu 8tablo yapılarak) bu sonucu vermiyor ise özvarlık mevcut hali ile yazılmalı, ancak artacak sermaye ve ödenmesi gerekli nakit miktar hesaplaması İstanbul Ticaret Sicili müdürlüğünün bilgilendirmeleri arasında yer verilmiştir., Bu hesaplamaya uygun artış yapılması ve ödenmesi gereken miktar ödenmiş olarak artış planlaması yapılmalı. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.