Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.11.2020 15:22 (Üye) Soru : Firmamız kısa çalışmadan faydalanmaktadır. işçi covid 19 u zorunlu neden sayarak iş yerinin 1 haftadan uzun süre kapalı kaldığını beyan ederek 23. madde kapsamı olan işçi tarafından zorunlu nedenle istifa etmiştir. 1- Covid-19 zorunlu neden sayılıyor mu? 2- 23. madde kapsamında istifa ettiği için kıdem tazminatı ödemek durumunda kalıyoruz. Bu işlem doğru mudur? 3- Covid-19 zorunlu neden ile sayılıyorsa kısa çalışmayı bahane göstererek istifa eden her kişi kıdem tazmınatı alabilir mi?

Cevap : 1 . İşçinin istifasında zorunlu neden aranmamaktadır. Ancak işçiniz zaten kısa çalışma ödeneği almakta ise işe de gelmemesi gerekmektedir. İŞe gelmeyen bir işçinin covid -19 olması ayrı bir hukuki değerlendirme konusudur. 23. madde işten çıkış- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih: İşyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi iş akdini feshedebilmektedir (4857/24/III). Bu durumda çıkış kodu olarak bu kod seçilir. Bu durumda işçi işsizlik maaşı alabilecektir. İşçinin çalıştığı iş yerinde alınan tüm önlemlere rağmen işverenin veya diğer işçilerden birinin COVID-19 Koronavirüse yakalanması durumunda işçinin haklı fesih imkanı mevcuttur. Ancak haklı feshin şartı, işçinin COVID-19 Koronavirüs taşıyan personelle ziksel temas halinde olması, ölümcül virüsü kapma riski barındırmasıdır. İnternet üzerinden evinden çalışan bir işçinin CODIV-19 Koronavirüs kapması nedeniyle işi bırakması haklı kabul edilemez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.