Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.11.2020 15:30 (Üye) Soru : mrblar işverenin şahış şirketinin şubeşinde olan çalışanları şubenin kapanmasınadan dolayı 4 ay önce aynı işverenin tek ortak olarak yeraldığı A.Ş. ye aktarıldı (işçilerin nakli ile ilgili firmalar arsında sözleşme de yapıldı) şimdi A.Ş. den kendi isteği ile işten çıkan kişi daha önceden çalıştığı şahış sirketindeki çalışmalardan dolayı ihbar talep edebilirmi acil cevaplarsanız sevinirim.

Cevap : İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.