Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.11.2020 15:42 (Üye) Soru : Merhaba, Ekim 2020 ayı için pandemi ücretsiz izin göstereceğimiz çalışanlara kısıtlı izin verilmediği de düşünülürse covid 19 ücretsiz izin gün sayısı hanesine 31 mi yoksa 30 mu girmemiz gerekmektedir?

Cevap : NÜD’den yararlandırılan sigortalının NÜD süresi gün sayısı; NÜD olarak ödeme yapılan ayların takvim gün sayısı toplamından oluşan gün sayısıdır. NÜD ödeme gün sayısı; NÜD süresi içinde nakdi ücret desteği olarak ilgiliye yapılan net ödeme gün sayısı toplamıdır. NÜD aylık ortalama gün sayısı; NÜD Ödeme Gün Sayısının 30 gün ile çarpımı sonucu elde edilen tutarın NÜD Süresi Gün Sayısına oranı ile elde edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.