Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.11.2020 12:56 (Üye) Soru : Soru: Soru: Merhabalar sorumda sizi aydınlatamadım galiba örneğin çalışanlardan birinin çocuğu askeri üniversitede okuyor devlet okurken çocuğa sigorta yapmış ve ssk yatıyor ama çocuk herhangi bir ücret almıyor yaşıda 25 ten küçük agi ya dahil edilir mi?Birde ekim ayı 31 çekiyor çalışanın 30 gün işgörememezlik raporu var ve parça parça alınan istirahat raporlarında ekim ayından sadece 1günlük boşluk var çalışan da sgdpli, dolayısıyla açıkla olan bir gün için ssk yatırmak gerekiyor mu?İyi çalışmalar.. tarafınızdan verilen cevap aşağıdaki gibidir:okuyan öğrenci askeri okulda ve devlet askeri okulda oldupu için ssksı yatıyor 4 c olarak maaş almıyor ama . Cevap:Sayın, AGİ hesaplamada çocuk esası ; Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır. ***************** 31 gün çeken ayda 1 gün raporlu olan sigortalının; Prim ödeme gün sayısı 31-1=30 olacağından, Prim ödeme gün sayısı "30" gün olarak bildirilecek ve eksik gün sayısı girilmeyecektir. ************** 30 gün çeken ayda 1 gün raporlu olan sigortalının; Prim ödeme gün sayısı 30-1=29, Eksik gün sayısı ise 1 olarak bildirilecektir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap : Yürürlüğe girdiği 01.01.2010 tarihinden itibaren, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasına göre; Harp okulları, fakülte ve yüksekokullarda Türk Silahlı kuvvetleri hesabına okuyan ya da kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay olunmak üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar kanununun 4.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmakta Ancak söz konusu öğrenciler, bu okullardan mezun olduktan sonra görevlerine başlamadan ayrılanların öğrencilik süreleri sigortalılık süresinden sayılmıyor. Bu bir çalışma değil ve karşılığında ücret de alınmıyor Dahil edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Rapor günleri toplanıp parmak hesabı yapılıp kalan gün bildirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.