Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.11.2020 11:44 (Üye) Soru : Anonim Şirket 3 ortaklı ve aynı ortaklar yönetim kurulu üyesi bir ortak y.k başkanı bir ortak imza yetkilisi şirketin 3 ortağı anyı kişiye aynı anda hüm hisseleri devredip yönetim kurulunu , başkanlığı ve imza yetkisini devralan ortağa bırakacak sgk dosyasında işçi çalışıyor e bildirge şifreleri ve sgk dosyası imza yetkili ortak üzerinde dosyanın ve şifrelerin yeni ortağa yani yani müdüre yani aynı zamanda yeni y.k başkanına geçmesi için (TEK ORTAKLI ŞİRKET) ne zaman ne yapmalıyız iyi çalışmalar.

Cevap : 5510 sayılı Kanuna göre aş ortaklarının sigortalılığı, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildği tarihten itibaren başlatılır ve ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde SGK'ya bilidirilir. Burada blidirme yükümlülüğü ticaret sicil memurluğuna aittr. Ancak, as ortaklarından hisse devir alan yeni ortakların sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarihin, ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişikin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer suret veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edldiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince ortaklar kurul tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma bildirilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.