Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.11.2020 13:17 (Üye) Soru : Merhaba , nisan ayından bu güne kçö ve nakdi ücret desteğinden faydalandık. Kademeli olarak faaliyete geçiş yaptık. Bu ay 45 personelin 40 tanesi ile normal çalışma , 5 tanesi ile kçö ve nakdi ücret desteği ile devam ediyoruz. 1 eylül 2020 tarihinde farklı bir görev için eleman işe başlattık. eylül ayından sonra işe başlayan personelden memnuniyetsizlik sebebiyle işten çıkarta bilirmiyiz ? Yada nakdi ücret desteği talep edebilirmiyiz ? Teşekkürler.

Cevap : Fesih yasağı kapsamında ; Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. 17.04.2020 öncesi işe başlamış ve çalışması devam eden işçileriniz için nüd talebinde bulunabilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.