Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.11.2020 13:55 (Üye) Soru : Merhaba. Şahıs firması sahibi 4/b li ilken, başka Bir yerde 4/a lı olur ise, Bağkur borcu birikir mi? Durum ne oluyor

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 53''''üncü maddesinin birinci fıkrası 6111 sayılı Kanunun 33''''üncü maddesi ile değiştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte "sigortalının 4''''üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır." hükmü getirilmiştir. Aynı zamanda "sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4''''üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82''''nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4''''üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4''''üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir." hükmü de getirilerek bu durumda olan sigortalıların istemesi halinde prim ödemeye devam edebileceği hakkı da tanınmıştır. Bu düzenlemeden sonra sigortalı, primi ister ödesin ister ödemesin her iki koşulda da uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortalılıkları 4/a kapsamında değerlendirileceği bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle 01.03.2011 tarihinden sonra hangi statünün önce başladığının hiç bir anlamı yoktur. Kişi tam zamanlı ya da kısmi zamanlı hizmet akdiyle çalışmaya başlarsa 4/b sigortalılığı sonlandırılacak ve 4/a sigortalılığı başlatılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.