Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.11.2020 09:47 (Üye) Soru : Merhaba, 18.07.2020 tarih ve 31189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere de ilgili kuruşlarca hazırlanan mali raporlar ile ilgili olarak Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu düzenleme yetkisi verilmiştir. Değişiklik uyarınca kuruluşa ait mali raporun, mevzuatına göre değerlendirilmesi sonucu, TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu düzenlenebilecektir. Fakat Bir şirkette 4A Hizmet akdi Bağımlı çalışmaktayım. O şirketin Tübitak Raporunu yazabilir miyim. Birde Yönetmelik ibaresi şu şekilde, … s) Mali müşavir: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müş avirlik Kanunu hükümleri uyarı nca serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı olan ve fiilen mesleğini icra eden serbest muhasebeci mali müşavirleri veya yeminli mali müşavirleri, ş) Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu: Kuruluşa ait mali raporun, mevzuatına göre değerlendirilmesi sonucu, TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan raporu, diye belirtilmektedir.

Cevap : Bağımlı olarak çalışan meslek mensupları söz konusu raporu düzenleyemezler. Bahsettiğiniz yönetmelik deki fıkrada bu husus belirtilmiştir..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.