Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.11.2020 11:17 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman, 1 - Gerçek usulde vergiye tabi şehir içi Hatlı minibüs işletmecisinin elde ettiği hasılatı için gün sonunda tek bir belge olarak düzenleyebilirmiyiz? 2 - Minibüs işletmecisinin Perakende satış fişi kullanmasına gerek var mı. Sadece Fatura Defteri yeterli olur mu ?

Cevap : 314 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin dördüncü fıkrasında ".... gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan; - dolmuş (minibüs) işletmecilerinden günlük hasılatlarını dip koçanlı yolcu taşıma bileti ile belgelendirmek istemeyenlerin günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri , - taksi işletmecilerinin de günlük hasılatlarının fatura, perakende satış fişi veya dip koçanlı yolcu taşıma biletiyle belgelenmeyen kısmı için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri uygun görülmüştür." hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, söz konusu faaliyeti dolayısıyla günlük hasılatınız için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeniz mümkün bulunmaktadır. Minibüslerde PSF bulundurulması gerekir.İsteyen müşteriye verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.