Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.11.2020 09:56 (Üye) Soru : İyi çalışmalar dilerim , İstanbul’da, korona virüs tedbirleri kapsamında sanayi sektörü erken mesai saatine geçti. Saat 07.00’de gelen işçiler iş başı yaptı. sanayi sektörü derken bir mükellefim rezistans üretimi yapıyor tost makinalarının ısıtıcıları çalışma saatlerini bu şekildemi ayarlayacaklar normalde sabah sekiz akşam beş şimdi bu şekilde devam ederlerse cezai bir durumu varmı uygulamaya geçmek zorundalarmı?

Cevap : İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 100 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına, 4. Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin? ? Bakanlıklara bağlı ve ilgili Kurum ve Kuruluşlar için 09:00-16:30, ? Mahalli İdareler için 09:00 -16:30, ? Sağlık Sektörü için 08:30 -16:30, ? İlkokul – Ortaokul – Ortaöğretim kurumları için 09:00-17:00, ? Okul Öncesi eğitim kurumları ve Kreşler için 07:00-19:00, ? KİT'ler için 09:00 -16:30, ? Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 07:00-16:00, olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına geçilmesine Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için yukarıda belirlenen kademeli mesai saatlerinin uygulanmasına, gerekli hazırlıkları yapabilmeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca toplu taşıma hizmetleri ile ilgili gerekli planlamaların yapılabilmesi açısından 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına, bunun dışında yukarıda belirtilen tüm hususlara ilişkin kararların uygulamasına ise 04.11.2020 Çarşamba gününden itibaren başlanmasına, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Karar verilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.