Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.11.2020 10:01 (Üye) Soru : Merhaba, Bir personel kçö alıyor.Haftalık calısma saati 45 saat olan bir işyerinde haftalık 9 saat calısıyor. ve aylık 17 gün kçö almaktadır. Personel 10.11.2020-18.11.2020 tarihleri arasında 9 günlük rapor almıştır.Bu durumda eksik gün sayısı hesaplamasını nasıl yapacağız. 17kçö + 9 rapor 26 gün eksik gün olarak mı bildireceğiz.Teşekkürler.

Cevap : İşvereni tarafından İŞKUR’a yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden kısa çalışma ödeneği almaya başlayan işçi, ödenekten yararlandığı ay içerisinde ayrıca istirahat raporu alırsa bu durumda hem kısa çalışma ödeneğini, hem de istirahat süresine ait rapor parasını (geçici iş göremezlik ödeneğini) birlikte alamaz. Çünkü Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin “Kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde; geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneğinin kesileceği belirtilmiştir. İşçi rapor almış ve kçö alıyorsa bu günler toplanıp 27 kodla bildirilmelidir. Ayrıca rapor onaylanmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.