Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.11.2020 10:07 (Üye) Soru : Merhaba; Yabancı uyruklu kişi için çalışma izni başvurusu yapılmış, 1 ay sonra harç yatırılmış ve çalışma izni 10.11.2020 tarihinde onaylanmıştır. Gelen çalışma izninde; İzin Başlangıç Tarihi : 19.10.2020 olarak yazmaktadır. Fakat işçi fiili olarak 12.11.2020 tarihinde çalışmaya başlayacaktır. Personelin işe girişi hangi tarih itibari ile yapılacaktır? Ayrıca Çalışma izni belgesi ikamet tezkeresi yerine geçmektedir. Buna rağmen İl emniyet müdürlüğüne ayrıca başvuru yapmasına gerek varmıdır? İyi çalışmalar.

Cevap : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 11/4/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 27. maddesinde, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 10. maddesine istinaden verilen Çalışma İzin Muafiyet Teyit Belgesinin aynı zamanda ikamet izni de sayılacağı öngörülmüştür. Anılan Kanunda öngörülen bu hükme paralel olarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde de “Yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 gün, 11/4/2014 tarihinden itibaren 30 gün içinde Kuruma yapılan bildirimlerin de süresi içinde yapılmış sayılacağı” yönünde bir değişiklik yapılmıştır. Diğer taraftan, sigortalılık işlemlerinin açıklandığı 2014/5 sayılı Genelgede, yabancı uyruklu sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin, - Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde, - Çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarih/tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarihten/tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacağı, ayrıca işyeri bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağı açıklanmıştır. Yine 2014/5 sayılı Genelgeye göre işverenlerin işe giriş bildirgesini yukarıda belirtilen süre içerisinde vermeleri halinde işe giriş tarihinin çalışma izin tarihi ile aynı tarih olması şartı aranılmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.