Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.11.2020 12:28 (Üye) Soru : Sayın Danışman Limited Şirket aktifinde kayıtlı olan binek aracın , Şirket ortağının şirketten olan alacağına karşılık mahsuben satışının yapılmasının Vergi Kanunları karşısındaki ( Ödemelerin finans kurumları vasıtası ile yapılması ) durumu ve mahsuben ödeme kaydının mümkün olup olmadığı konusunda görüşünüzü rica ediyoruz.

Cevap : Satış bedeli 331 hesap dan mahsup edilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.