Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.11.2020 09:46 (Üye) Soru : Merhaba.Ben  halka kapalı anonim şirkette bağımlı olarak çalışmakta olan meslek mensubuyum.Şirketimde mali müşavirlik göreviyle hizmet akdi ile çalışmakta olup, şirketin beyannamalerini onaylamaktayım.Sorum sgk'ya tabi bağımlı olarak çalışmış olduğum bu firmada aynı zamanda şirketin yeni yapacağı genel kurulda alacağı karara istinaden yönetim kurulu üyesiyle birlikte müştereken şirket imza yetkilisi olabilir miyim?.Meslek mevzuatı açısından bununla ilgili bir sınırlama söz konusu mudur? Şirket imza yetkilisi seçilebilmem için ayrıca şirket müdürü,muhasebe müdürü,finans müdürü vb. gibi ayrıca görev tanımlama yapılması zorunluluğu var mı? yani görev tanımlaması olmadan sadece imza yetkilisi olarak seçilip yön.kurulu üyesiyle birlikte, şirketi kaşesi ve ünvanı altında birlikte şirketi her hususta  temsil edebilir miyim?..

Cevap : Bağımlı çalışanları çalıştıkları şirkette imza yetkili olmalarında bir engel yoktur.3568 Sayılı meslek yasasına göre Unvan tanımlaması zorunluluğu yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.