Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.11.2020 09:52 (Üye) Soru : Üstadım merhaba; Serbest meslek faaliyetinde bulunan mükellefim vergi mükellefiyeti olmayan kişiden 5 yıllığına ofis kiralamıştır. Ofisin ilk 18 aylık kirasını sözleşmede de bildirdikleri gibi yapılacak tadilata saymışlar, kalan 5 aylık (2022 dönemine ait) kirayı sözleşme imza tarihinde banka kanalı ile nakit ödemişlerdir. Geri kalanını döneminde (2022 ve sonrası) aylık olarak ödeyeceklerdir. Öncelikle yapılan kira ödemesi 2022 yılının kirası olmasına rağmen, ödemenin yapıldığı dönemde beyan edilmesi gerekir değil mi? Yapılan tadilat faturası özel maliyete alınması gerekir. fakat bu durumda mal sahibinden kesinti nasıl yapılacak? Mükellefim kiralayan olarak yapması gereken vergi kesintisi var mıdır ? Nasıl ve ne zaman olacağı konusunda yardımınızı rica ederim.

Cevap : Tadilata sayılan süre + 5 ay için sözleşmede belirtilen tutar üzerinden GV stopajı yapılacaktır. . Serbest meslek erbapları için özel maliyet uygulaması olmaz. Bilanço defteri tutanlarda özel maliyet oluşturur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.