Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.11.2020 13:14 (Üye) Soru : Değerli danışman merhaba, 2020 Yılında ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilen ve genç girişimci istisnasından yaralanan bir vergi mükellefi 2021 yılınca ticari kazanç yerine serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirmesi durumunda genç girişimci istisnasından yaralanmaya devam edebilir mi? Bu durum engel teşkil eder mi? Değerli yanıtınız için teşekkür ederim.

Cevap : Genç girişimci istisnası GELİR VERGİSİ istisnasıdır. Gelirin çeşidine göre farklılık olmaz. İstisnadan yararlanmaya devam edilir. GVK Mükerrer Madde 20 Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.