Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.11.2020 09:44 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Avukatlık Ortaklığı'na ait banka hesaplarında zaman zaman faiz geliri ve kur farkı geliri meydana gelmektedir. Bu gelirler, Avukatlık Ortaklığının Serbest Meslek Kazanç Defterine gelir olarak yazılabilir mi? Yoksa, her orağın şahsi menkul sermaye iradı olarak dikkate alınıp ortakların yıllık gelir vergisi beyannamesinde msi olarak mı beyan edilmelidir.? Cevabınız için teşekkürler.

Cevap : Bankadaki hesap ortaklık adına TİCARİ MEVDUAT olarak açılması halinde elde edilen faiz geliri SMK defterine gelir yazılır.Kesilen vergi Geçici vergi beyannamelerinden indirilir.Kur farkından elde edilen gelir vergiye tabi tutulmaz. Vergi mükellefi olsun veya olmasın Gerçek kişilerin banka mevduatlarından elde ettikleri faiz gelirleri kaynak da vergilendirilir tutarı ne olursa olsun Yıllık GV beyannamesi ile beyan edilmez (GVK Geçici 67.Mad.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.