Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.11.2020 12:13 (Üye) Soru : Merhaba, Tüketim hizmeti veren kooperatifiz.Kooperatif faaliyetimiz için gerekli ürünleri Vergi mükellefiyeti olmayan kendi namına ekip biçen çiftçiden yada kendi emeği ile evde üretim yapan(konserve/turşu vb) gerçek kişilerden ziraai ürün almaktayız.Alımlarımız da kesdiğimiz müstahsil makbuzunda sgk primi bildirilecekmidır.? Bildirim yapılacak ise kooperatifimizin bağlı bulunduğu sigorta merkezine mi gerekli bildirimler yapılacaktır. Cevaplarınız için teşekkür eder kolay iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : 5510 sayılı SGK mevzuatı ile 213 sayılı VUK ve 193 sayılı GVK’da yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde “Tarımsal Faaliyette Bulunan” çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için “Müstahsil Makbuzu”nun düzenlenmesi ve düzenlenen Müstahsil Makbuzu üzerinden yapılan ödemelerden 193 sayılı GVK’ya göre zirai stopaj, 5510 sayılı kanuna göre de prim (BAĞ-KUR) kesintisi yapılması yapılan bu kesintilerinde ilgili kurumlara belirlenen süreler içinde bildirilerek ödenmesi yasal bir zorunluluktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.