Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.11.2020 10:11 (Üye) Soru : İyi günler üstadım.Yeni kurulan Ltd yazılım Firmamız yurt içi ve yurt dışı firmalara yazılım hizmeti veriyor.Yurt dışı firmalara verdiği yazılım hizmetinden dolayı kurumlar vergisinden bir istisna varmıdır.Var ise oranı nedir.Geçici vergide bu ististanayı mahsup edeceğimiz yer neresidir.Teşekkürler...

Cevap : KVK 10/ ğ MADDESİ AŞAĞIDADIR. "ğ) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. " Kurumlar vergisinden istisnadır. Geçici vergi matrahından indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.